Opdateret 08/01 2015
Hvis ventetiden er for lang har regionen bedt os om at foreslå: Henvendelse til øjenlæger i regionen med kortere ventetid. (Specielt øjelægerne i Odense og Esbjerg har meget kort ventetid.) (se www.sundhed.dk) Henvendelse til øjenlæger, der modtager selvbetalere (det gør vi ikke) Bede egen læge om en henvisning til Øjenafdelingen i Sønderborg eller Vejle. I øvrigt er vi blevet opfordret til at NEDSÆTTE AKTIVITETEN, da der på landsplan bruges mange flere penge end beregnet til øjenlægerne. Dette virker heller ikke befordrende på ventetiden.
Øjenklinikken i Tønder